Zagotovljena sledljivost

brezGSO

Skupaj pišemo zgodovino

Mlečni izdelki Zelene Doline nosijo oznako Pridelano/proizvedeno brez GSO. Z zavezo ponuditi kakovosten izdelek, nam je v Mlekarni Celeia skupaj z več kot 1100 proizvajalci uspelo zagotoviti sledljivost krmil. Zagotavljamo, da živali za oddajo mleka niso bile krmljene z gensko spremenjenimi rastlinami ali krmnimi mešanicami, ki bi bile proizvedene iz gensko spremenjenih rastlin. Prav tako so dodatki v proizvodnji živil brez gensko spremenjenih organizmov.

Mlekarna Celeia je druga največja slovenska mlekarna, ponudnica kvalitetnih svežih izdelkov iz naravnega slovenskega mleka in prvi slovenski proizvajalec s certifikatom Pridelano/proizvedeno brez GSO.

Kaj so GSO?

GSO je kratica, ki pomeni gensko spremenjene organizme. To so živi organizmi, v katerih je bil genski material (DNK) spremenjen s postopki, ki potekajo drugače kot v naravi, torej drugače kot s križanjem ali z naravno rekombinacijo. Z uporabo sodobne biotehnologije namreč lahko izbrane gene prenesemo iz enega organizma v drugega, tudi če gre za organizme različnih vrst.

Genska tehnologija (poznana tudi kot genski inženiring) se je prvič začela uporabljati leta 1970. Je ena izmed novejših metod, ki uvaja nove lastnosti mikroorganizmov, rastlin in živali.

Genska tehnologija se danes uporablja pri:

 • biotehničnih procesih v industriji (encimi v pralnem prašku);
 • proizvodnji zdravil, cepiv, postopkih diagnosticiranja in genski terapiji;
 • pridelavi kmetijskih rastlin (izboljšanje vrednosti kmetijskih rastlin za pridelavo ali uporabo, kot na primer: odpornost rastlin na določene škodljivce, tolerantnost rastlin na herbicide, krompir s povečano vsebnostjo amilopektina za proizvodnjo krompirjevega škroba);
 • izboljšanju kakovosti hrane (npr. riž s karotenom).

Pravi odgovor na problem lakote v svetu?

Najpomembnejši vidik rabe GSO je predvsem poskus rešitve problema lakote v svetu. Ob upoštevanju, da se bo število ljudi na Zemlji v naslednjih stotih letih povzpelo na deset milijard, bi se morala kmetijska proizvodnja, če naj zadosti prehranskim zahtevam tolikšne populacije, podvojiti. S trenutnimi obdelovalnimi površinami tega ni mogoče doseči, sploh ker površina obdelovane zemlje nenehno upada.

Biotehnologija je v tem primeru pomembna pomoč, saj bi lahko omogočila vzgajanje posameznih rastlinskih vrst na neobdelovalnih površinah in ustvarila rastlinske vrste, odporne na različne podnebne razmere. Te bi imele znatno večji pridelek, in tako v veliki meri zmanjšale izgube, ki jih pridelkom povzročijo napadi žuželk in parazitov. Posledično bi vzgajali bolj zdravo živino, odpornejšo na okužbe in parazitske bolezni, ki bi tudi hitreje rasla. Vse to bi lahko spodbudilo in pospešilo razvoj najrevnejših držav sveta.

A to je le en vidik GSO. Potrebnih bo še veliko raziskav, preden bodo znanstveniki lahko z gotovostjo potrdili, da uživanje hrane, ki vsebuje GSO, ne povzroča zdravstvenih težav.

Označevanje živil iz GSO

Ker je mnenje glede uporabe genskega inženiringa deljeno, potrošniki pa želijo vedeti, kaj konča na njihovih krožnikih, je označevanje živil iz GSO urejeno z zakonom.

 • Evropski parlament je 2. 3. 2015 potrdil nova pravila za gensko spremenjene organizme (GSO), ki članicam Unije omogočajo omejitev ali prepoved pridelave gensko spremenjenih poljščin na svojem ozemlju. Nova zakonodaja prinaša to spremembo, da lahko države članice Unije omejijo ali prepovejo pridelavo gensko obdelanih poljščin na svojem ozemlju, tudi če je ta dovoljena na evropski ravni.
 • Leta 2015 je devet članic Unije že popolnoma prepovedalo pridelavo edinega dovoljenega gensko spremenjenega proizvoda v EU-ju, Monsantove koruze MON810. To so Avstrija, Bolgarija, Francija, Grčija, Italija, Luksemburg, Madžarska, Nemčija in Poljska. Slovenija, kjer pridelave GSO ni, je to področje uredila z zakonom o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z drugimi kmetijskimi rastlinami, ki je eden najstrožjih v Evropski uniji.
 • V EU naj bi označevali proizvode, ki imajo več kot 0,9 % posamičnega GSO, kar pa se ne sešteva, zato ima teoretično lahko neko živilo npr. 2,4 % GS sestavin iz treh virov GS rastlin, in to ni označeno, ker je vsaka sestavina npr. v količini 0,8 %.
 • V mešalnicah krmil kmetje redno kupujejo tudi krmo (npr. sojo, koruzo), ki je gensko spremenjena, potrošniki pa ne vedo, da so bila živila živalskega porekla (mleko, jajca, meso) pridelana s pomočjo GS krme. Na tej točki se namreč sledljivost prekine.
 • Sheme kakovosti za označevanje živil, proizvedenih brez GSO, temeljijo na kontroli celotnega procesa pridelave ali prireje in ne le na analizah končnih proizvodov.
 • Tako kot v EU je tudi v Sloveniji obvezno označevanje samo pri živilih rastlinskega porekla, ki vsebujejo nad 0,9 % GS sestavin.
 • Označevanja živil živalskega porekla, kjer ni bilo uporabljene GS krme, pa Slovenija na nacionalnem nivoju tako kot so to storile nekatere druge države, ni uvedla.

Sheme kakovosti za označevanje živil, proizvedenih brez GSO, temeljijo na kontroli celotnega procesa pridelave ali prireje in ne le na analizah končnih proizvodov.

Mlekarna Celeia brez GSO

Prvi proizvajalec v Sloveniji s certifikatom Pridelano/proizvedeno brez GSO.

Mlekarna Celeia je druga največja slovenska mlekarna, ponudnica kvalitetnih svežih izdelkov iz naravnega slovenskega mleka. Naše vrednote so: 

 • tradicija,
 • inovativnost in kreativnost,
 • odnos do okolja,
 • varna hrana,
 • zadovoljstvo potrošnikov, kupcev in proizvajalcev mleka.

Prav zato smo postali prva mlekarna v Sloveniji, ki bo pridelovala in predelovala vse svoje proizvode brez gensko spremenjenih organizmov s certifikatom oz. standardom Pridelano/proizvedeno brez GSO.

Certifikat Pridelano/proizvedeno brez GSO

IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM je razvil zaseben standard Pridelano/proizvedeno brez GSO, ki omogoča nadzorovan sistem certificiranja od proizvodnje osnovne surovine do končnega živila.

Certifikat Pridelano/proizvedeno brez GSO je dostopen na strani Certifikati, več o načinu pridobitve certifikata pa si lahko preberete na spletnih straneh Inštituta za kontrolo in certifikacijo UM.

V sistem certificiranja so vključene:

 • mešalnice krmil,
 • dobavitelji soje in drugih osnovnih sestavin, ki niso gensko modificirane,
 • trgovine in zadruge, ki skladiščijo, prodajajo in distribuirajo krmila, ki so lahko sporna zaradi vsebnosti in kontaminacije z GSO,
 • živilsko-predelovalni obrati in njihovi podizvajalci (kooperanti – rejci),
 • kmetijska gospodarstva, ki neposredno tržijo živila z oznako Pridelano/proizvedeno brez GSO.

Z upoštevanjem določil standarda pridelovalci, proizvajalci in živilska industrija povečujejo zaupanje v svoje izdelke.

Z oznako Pridelano/proizvedeno brez GSO so lahko označena naslednja certificirana živila:

 • mleko in mlečni izdelki,
 • meso in mesni izdelki,
 • jajca in
 • druga živila, ki so izdelana iz soje, koruze in oljne ogrščice oz. vsebujejo te sestavine.
brezgso

S ponudbo izdelkov z oznako Pridelano/proizvedeno brez GSO v Mlekarni Celeia našim potrošnikom zagotavljamo višjo stopnjo varnosti živil. Potrošnikom želimo prikazati pomembnost kakovosti hrane, saj verjamemo, da si želite izdelkov, ki so zdravi.

Več informacij o GSO

Če vas zanima več o GSO, kliknite na naslednje povezave, ki vas bodo pripeljale do spletnih strani institucij, ki se ukvarjajo s tematiko GSO, in na članke, ki so se te tematike lotili z različnih vidikov.